Roboty teletechniczne

Wykonujemy wszelkie prace budowlano-montażowe związane z instalacjami telekomunikacyjnymi, takie jak:

  • zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej
  • układanie linii kablowych
  • układanie kanalizacji teletechnicznej
  • wykopy liniowe
  • podwieszanie kabli na słupach NN lub SN
  • spawanie kabli optycznych w mufach
  • spawanie kabli optycznych w przełącznicach
  • wykonywanie konstrukcji wsporczych pod anteny