Slajder - wykopy

Prace ziemne

Wykonujemy:

 • wykopy szerokoprzestrzenne
 • niwelacje terenu
 • karpowanie
 • korytowanie pod drogi, chodniki, parkingi
 • załadunek i rozładunek towarów na paletach
 • odśnieżanie i wywóz śniegu
 • precyzyjne wykopy pod fundamenty, wodociągi, kable czy kanalizację

Prace ziemne:

 • niwelacja terenu
 • karczowanie
 • wymiana gruntów
 • skarpowanie, hałdowanie
 • czyszczenie rowów
 • odwodnienia terenów
 • drenaże budynków

Wykopy pod:

 • fundamenty
 • hale, budynki
 • szamba
 • baseny, stawy, oczka wodne, stawy rybne
 • sieć wodociągową, kanalizacyjną
 • sieć elektryczną i telekomunikacyjną
 • precyzyjne wykopy pod fundamenty, wodociągi, kable czy kanalizację

Korytowanie pod:

 • drogi
 • parkingi
 • chodniki

Rozbiórki:

 • budynków mieszkalnych
 • nawierzchni parkingów, dróg